PL | EN

Bartnictwo

Bartnictwo to dawna forma pszczelarstwa leśnego, polegającego na hodowli pszczół w barciach wydrążonych w drzewach. Pszczoły leśne, zwane borówkami, wytwarzały miód głównie z kwiatów lip i wrzosów. Barcie przewyższały wartością zwykłe ule gdyż borówki były bardziej wydajne od pszczół hodowlanych. Główną przyczyna upadku bartnictwa był rozwój rolnictwa, handel drewnem jak i pożary lasów, przez co zaniknął gatunek pszczół leśnych. W Polsce odbywają się próby reaktywacji tego zawodu. 

 

Linki:  Wikipedia Link 1 Link 2 Link 3